Fotolab

Kalibrační fotografie

Kalibrační foto

Fotografie zhotovujeme chemickou cestou na digitálním minilabu Fuji Frontier  na špičkové materiály Fujicolor Supreme Crystal Archive nebo DP  v provedení LESK nebo POLOMAT z veškerých digitálních medií - paměťové karty, CD, DVD, flash disk a z mobilních telefonů.

Díky nejnovější tiskové technologii a profesionálním papírům vám zaručíme u fotografií vynikající podání jemných tónů a široký rozsah barevných přechodů. Garantujeme dlouhou životnost fotografií při standardní archivaci.

Zhotovujeme fotografie z klasických kinofilmů a svitků proces C41, které na provozovně vyvoláme. U klasických kinofilmů a digitálních fotografií provádíme standardně barevné a hustotní korekce, odstranění prachu a škrábanců díky technologii digitálního minilabu Fuji Frontier. Nabízíme také fotografie z diapozitivů, a černobílých filmů, s různými možnostmi zvětšenin až do formátu 21x30 cm.

Můžete si prohlédnout tabulku jak upravit fotografie pro požadovanou velikost a jaké stačí rozlišení pro různé velikosti fotografií. Všechny tyto informace naleznete v sekci fotografie - rady.

Zajišťujeme i větší formáty na různé materiály – fotopapír, plátno - viz sekce velkoplošný tisk. Veškeré ceny naleznete pod odkazem -  ceník. V případě dotazů na ceny atypických formátů vám rádi odpovíme na tel. čísle nebo zašleme nabídku emailem.

Ceník

Fotografie - rady

Pokud dáváte přednost vlastnoruční přípravě fotografií, pokud chcete sami provést například výřezy nebo retuše, následující řádky vám poskytnou několik důležitých informací. Předpokládáme, že máte alespoň základní znalosti práce v grafických programech typu Adobe Photoshop, Zoner nebo PaintShop.

Rozdíly poměru stran

Naprostá většina kompaktních digitálních fotoaparátů produkuje snímky v poměru stran 4:3, tedy stejném jako je poměr stran počítačového monitoru nebo běžné televizní obrazovky.

Poměr stran běžných fotografických rozměrů je ale 3:2 (příp. tomuto blízký). Tento vznikl právě z poměru stran kinofilmového políčka - 36mm x 24mm.

Některé modely digitálních fotoaparátů umožňují nastavení fotografování právě v poměru stran 3:2. Při tomto nastavení fotoaparátu pak můžete při zadávání zakázky tento problém takřka vypustit z hlavy.

Tento rozdíl poměru stran lze řešit několika způsoby:

Fit-in – bez ořezu

Fit-in bez ořezu

Digitální snímek přizpůsobíme (zmenšíme) rozměru fotopapíru. Ke zmenšení dojde symetricky – jak výšky tak šířky, aby snímek nebyl deformován. Tím na kratších stranách fotografie vznikne bílý proužek a nedojde ke ztrátě obrazu při přenosu na fotopapír. Fotografujete-li bez „rezervy“ až do úplného kraje snímku, je pro vás vhodný právě tento způsob.

Fill-in – s ořezem

Fit-in s ořezem

Provedeme maximálně veliký osový výřez snímku na střed se zachováním délky. Tím sice dojde k mírné ztrátě obrazu – delší okraje snímku, ale fotografie vypadá lépe. Fotografujete-li sice snímky v poměru stran 4:3, ale s mírnou „rezervou“ na delších stranách, aby mohlo dojít k jejich oříznutí, je pro vás vhodný právě tento způsob.

Výřez provedený zákazníkem

Můžete sami provést výřez snímku v pevném poměru stran dle níže uvedené tabulky běžných rozměrů. Například pro fotografii rozměru 10x15, použijete pevný poměr stran 10,2 : 15,2. Výřez v pevném poměru stran umožňuje většina dnešních grafických programů. (Zoner, Adobe, PaintShop, GIMP) Tímto způsobem nejen připravíte snímky pro zpracování v minilabu, ale navíc můžete sami ovlivnit celkovou kompozici každého snímku a nejste limitování středovým výřezem. Pozor ale, aby měl váš výřez dostatečné rozlišení!

Digitální rozměr

Digitální rozměr

Připravili jsme pro vás „digitální“ verze běžných rozměrů fotografií tak, abychom u nich zachovali poměr stran 4:3. Pokud máte digitální snímek v poměru stran 4:3 a zvolíte právě „digitální“ rozměr, budete mít na fotografii nasvícen celý snímek a bez bílých proužků po stranách, tedy tak, aby nikde nic nechybělo, ani nepřebývalo. Malou nevýhodou této metody je malá, až mizivá dostupnost fotoalb pro tyto rozměry.

No-Resize – Přesný rozměr

Pokud si chcete svou fotografii připravit sami „přesně“ na daný formát fotopapíru, jsou právě pro vás určeny následující řádky. Zejména doporučujeme, pokud přidáváte vašim snímkům rámečky, texty na okraj a podobné úpravy, kdy záleží na přesnosti okraje na fotografii. Pozor na spadávku!


Rozměry fotografií, výřezy, velikosti a rozlišení souboru

Následující tabulky přinášejí seznam rozměrů, na které zpracováváme fotografie. Náš minilab pracuje s rozlišením 300dpi. K dispozici nabízíme dvě řady rozměrů. První řada obsahuje běžné rozměry, tak jak je známe z klasické fotografie a druhá rozměry "digitální", od běžných odvozené. Velikosti v bodech(pixelech) jsou pro 100% kvalitu dané fotografie. 
Zadáte-li vaši zakázku např. na rozměr 10x15 a budete mít snímky z fotoaparátu s rozlišením 3  miliony bodů, máte snímek v dostatečném rozlišení na plnou kvalitu.

Tabulka běžných rozměrů fotografií

Označení rozměru Přesný rozměr (cm) Velikost v bodech* (pixelech)
9 × 13 8,9 × 12,7 1087 × 1535
10 × 15 10,2 × 15,2 1240 × 1831
13 × 18 12,7 × 17,8 1535 × 2138
12,7 × 19,5 1535 × 2339
15 × 21 15,2 × 21 1831 × 2516
15,2 × 22,8 1831 × 2728
18 × 24 17,8 × 24 2138 × 2870
21 × 30 21,0 × 29,7 2516 × 3543

*velikost v pixelech včetně spadávky 2 × 1,5 mm

Tabulka "digitálních" rozměrů fotografií (v proporcích 4:3)

Pro „přesnou“ přípravu snímků použijte fyzickou velikost fotografie a rozlišení 300 dpi. Případně se můžete řídit odpovídající velikostí v bodech uvedenou výše v tabulkách. Na požadované rozlišení je třeba dbát zejména při přepočtech velikostí fotografií a tvorbě výřezů. Všechny délkové rozměry, které najdete v našich tabulkách, jsou udávány v cm, a jsou počítány právě při rozlišení 300 dpi. Pokud budete fotografie ořezávat nebo zmenšovat, dejte prosím pozor na zachování této hodnoty. V případě nejistoty si velikost fotografie raději zkontrolujte ještě v tabulce podle rozměru, udávaného v obrazových bodech (pixelech). Velikost snímku v obrazových bodech (pixelech) najdete na displeji svého digitálního fotoaparátu i v grafickém programu. V grafických programech je většinou možné přepínat mezi jednotkami, v nichž jsou rozměry fotografií udávány (například centimetry, milimetry, pixely) - dejte pozor na případnou záměnu.

Označení rozměru Odvozeno od rozměru Přesný rozměr (cm) Velikost v bodech* (pixelech)
9 × 13 9,5 × 12,7 1157 × 1535
11 × 15 10 × 15 11,4 × 15,2 1382 × 1831
13 × 17 13 × 18 12,7 × 17,0 1535 × 2043
15 × 20 15 × 21 15,2 × 21 1831 × 2516
18 × 24 18 × 24 18,0 × 24,0 2161 × 2871
21 × 28 21 × 30 21,0 × 28,0 2516 × 3343

Pozor, pokud bude fotografie připravena v nižším rozlišení, může se stát, že právě díky tomu bude i okem pozorovatelná snížená kvalita fotografie. Malou fotografii je sice možné elektronicky zvětšit, většinou ale jen za cenu snížení kvality. Vyvarujte se proto digitálního zvětšování malých fotografií (nebo zvětšování malých výřezů).

Spadávka

Protože při transportu fotografie, před osvitem, dochází k drobným rotacím fotopapíru, kterým nelze zabránit, mohou se u fotografií, připravených na přesný rozměr, objevit bílé růžky. Zkuste si například představit dva stejně velké papíry, kdy horní-modrý položíte na spodní-bílý a tento spodní pootočíte o 1 stupeň. Ano, budou vidět bílé růžky spodního papíru.
Při přípravě fotografií k tisku proto přidávejte na každé straně 1,5 mm k přesnému rozměru, pak se bílé růžky nemohou objevit. Tento přídavek navíc nazýváme spadávka. Například při přípravě fotografie pro běžný formát 10 × 15 by bylo podle příslušné tabulky zapotřebí připravit obrázek o rozměrech 10,2 cm × 15,2 cm; namísto toho ale připravíte obrázek o stranách 10,5 cm × 15,5 cm. Pokud si přejete fotografie s bílým rámečkem, pak nemusíte spadávku používat, neboť případný nenasvícený růžek bude bílý stejně tak jako rámeček.

Pozor, všechny rozměry, uváděné v tabulce v bodech (pixelech), jsou již počítány se spadávkou. Spadávku nepoužívejte pouze v případě, že požadujete fotografie s bílým rámečkem.

Pokud budete upravovat na vašem monitoru jas, kontrast a barvy, tak to nejzásadnější, co musíte před úpravami udělat, aby váš výsledek za něco stál, je nastavit váš monitor tak, aby příliš nelhal.

Pro nastavení se používají tzv. kalibrační sondy. Jejich pořízení je poměrně nákladné. Můžete ale použít i "oční" metodu, kdy použijete program dodávaný buď k vašemu monitoru, nebo některý z prodávaných programů jako např. Adobe Gamma.
Kalibrační fotografii si můžete otevřít  zde.
Pak ji porovnejte s papírovou fotografií, kterou získáte v našem minilabu a zjistíte, zda je váš monitor dobře nastaven.

Soustřeďte se především na to, aby

  • barvy na fotografii působily přirozeně
  • přednost má pleťová barva
  • všechny odstíny šedé (a zvláště bílá barva) musí být bez jakéhokoliv zabarvení
  • kalibrujte monitor při provozní teplotě, alespoň 30 min. od zapnutí
  • dodržujte přiměřené osvětlení monitoru
  • pro přesnou kalibraci použijte kalibrační sondu a kalibraci v pravidelných intervalech opakujte, neboť charakteristika monitoru se v čase mění.

Pamatujte ale, že obraz na monitoru nebude nikdy úplně stejný jako na papíře a to z podstaty obou. Od papíru se totiž světlo odráží(reflexe), kdežto z monitoru světlo vyzařuje(emise).


Vhodný formát

Fotografie zpracováváme z rastrových podkladů. Pokud necháte fotografie tak, jak je ukládá váš fotoaparát, tj. ve formátu JPG nebo TIF, nemusíte se touto částí zabývat. Pro vás, jež provádíte úpravy snímků, jejich přeuložení či konverzi z RAW, je důležité vědět, že ke zpracování do laboratoře je nutné dodat snímek v některém z těchto rastrových formátech:

  • JPEG (nejčastější případ)
  • TIFF (barevný prostor RGB 8-bit, bez komprese)
  • BMP

Vektorové formáty – křivky (Corel Draw, Adobe Illlustrator, atd.) nezpracováváme!

Pozor! Nepoužívejte prosím v názvech fotografií diakritiku (háčky a čárky)!


Vložení doplňující grafiky (logo, text, apod.)

Pro zpestření můžete do obrázku ve svém grafickém programu vkládat další grafické prvky, jako jsou například různé texty nebo loga. Při zpracování v našem minilabu se nemusíte bát, že písmo nebude hladké, doporučujeme ovšem použít antialiasing (vyhlazování grafických prvků, hran písmen, apod.). Ve většině programů je tato funkce zapnuta automaticky. Pokud pracujete v moderních grafických programech, musíte při vkládání textů a dalších obrázků vždy dbát na to, aby výsledkem byl jen rastrový obrázek. V obrázku, který nám předáte ke zpracování, nesmí zůstat žádné vektorové objekty ani písma, která nebyla rozrastrována. Pokud se vám podaří obrázek uložit do formátu JPEG, máte jistotu, že je v tomto směru vše v pořádku.